Нині на географічному факультеті функціонує 8 кафедр (Економічної та соціальної географії, Країнознавства та туризму, Географії України, Фізичної географії та геоекології, Землезнавства та геоморфології, Метеорології та кліматології, Гідрології та гідроекології, Геодезії та картографії), які готують фахівців із 12 спеціальностей і спеціалізацій. У цьому розділі Ви дізнаєтесь про основні віхи у розвитку і діяльності наукових кафедр географічного факультету КНУ ім. Т.Шевченка, основні наукові здобутки кафедр, їх історію та сьогодення.

Кафедра гідрології та гідроекології

В класичних університетах України кафедра гідрології та гідроекології географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка є єдиною кафедрою даного профілю, яка не зважаючи на деяку трансформацію, зберегла зв’язок з початковою ідеєю, закладеною при її створенні у 1949 р.

Детальніше:

Кафедра геодезії та картографії

У Київ. ун-ті з перших років існування було введено викладання окремих розділів курсу геодезії (теорія фігури Землі) на базі каб. геодез. приладів, переданого з Віленського ун-ту, що мав у своєму розпорядженні біля сотні приладів.

Детальніше:

Кафедра географії України

Створена 1.06.1995 на географічному факультеті Київ. ун-ту. Засновник і перший зав. каф. – д-р геогр. наук, проф., чл.-кор. Академії пед. наук П.Г. Шищенко. З трав. по кін. серп. 2000 каф. очолювала д-р геогр. наук, проф. Л.Л.Малишева. Нині каф. очолює д-р геогр. наук, проф. О.Д. Дмитрук. 

Детальніше:

Кафедра економічної та соціальної географії

Економіко-географічна підготовка студентів та розвиток відповідних досліджень у Київському університеті є традиційними і мають давню історію. У дореволюційному університеті економічна географія викладалась як загальноосвітня дисципліна для студентів гуманітарних факультетів.

Детальніше: