Самойленко В.М.

Самойленко Віктор Миколайович (25.09.1955, м. Київ), д-р  геогр. наук, канд. техн. наук, проф., географ-геоеколог.

Закінчив 1977 географічний ф-т Київ. ун-ту.  З 2001 проф. фізичної географії та геоекології каф. геогр. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. “Методи гідравлічного моделювання статистичних деформацій піщаних укосів в зоні руйнування хвиль” (1988), докт. дис. “Методологія і застосування стохастичної екогідрології у постчорнобильський період”  (2000).

Сфера наук. діяльності: теорет. і метод.-прикладні дослідження в географії, геоекології та гідроекології, зокрема геоінформаційне моделювання динаміки та стійкості геосистем різного типу для їх реабілітації, створення екомереж і оптимізації геоекол. моніторингу, у т.ч. при міжн. екол. співроб-ві. Фундатор новітнього наук. напряму в геоекології – гідроінвайронментології. Основна пед. діяльність: інтеграція математично-модельних і геоінформаційних засад підготовки географів. Автор геоінформаційної системи ландшафтно-гідроекол. районування пн. України, співавтор Міжн. веб-сайту "Екол. стан Дніпра". Призначався чл. Нац. Комітету України з МГП ЮНЕСКО / ОГП ВМО, експертом від України в Міжн. Комісії із захисту річки Дунай (ICPDR) та в проектах Програми Розвитку ООН (Глобал. екол. фонду). Чл.-кор. Укр. академії наук нац. прогресу.

Автор бл. 140 наук. праць, 10 монографій, 6 навч. посіб. Має міжн. сертифікат за спеціалізацією "Новітній інформ. менеджмент довкілля".

Осн. праці: Ймовірнісні математичні методи в геоекології. К., 2002; Основи геоінформаційних систем. Методологія. К., 2003; Математичне моделювання в геоекології. К., 2003; Геоінформаційне моделювання екомережі. К., 2006; Моделювання урболандшафтних басейнових геосистем. К., 2007.

Л-ра: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Шляхами успіху. К., 2007. Т.3.

М.Д. Гродзинський

287.jpg