Хільчевський В.К.

Хільчевський Валентин Кирилович (23.12.1953, с. Хотів, Києво-Святошинського р-ну Київ. обл.), доктор географічних наук (1996 р.), професор (2001 р.), почесний працівник Гідрометслужби України, відмінник освіти України, гідролог-гідрохімік, гідроеколог.

Закінчив у 1976 р. Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, географічний факультет за фахом географ-гідролог-гідрохімік. З 1976 р. до 1988 р. працював у проблемній н.-д. лабораторії гідроекології та гідрохімії географічного факультету на посадах інженера, старшого інженера, молодшого та старшого наукового співробітника. З 1989 р. – доцент, з 1997 р. – професор, з 2000 р. – завідувач кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету.

В 1988-1989 рр. проходив наукове стажування і читав лекції в Бухарестському університеті (Румунія). Виконав дослідження, присвячені теоретичним основам формування хімічного складу поверхневих вод під дією антропогенних факторів, проблемам регіональної гідрохімії та моніторингу якості вод, теоретичним та прикладним питанням гідроекології, започаткував новий науковий напрям – агрогідрохімія. Брав участь в експедиціях на Шацьких озерах, у басейнах річок Прип’яті, Дніпра, Південного Бугу, Сулинського і Георгієвського гирл Дунаю, річок Південних Карпат і Трансільванського плато, північно-західної частини Чорного моря. Став ініціатором створення і відповідальним редактором міжвідомчого наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2001 р.), започаткував проведення Всеукраїнських наукових конференцій "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2001).

Підготував 1 доктора та 5 кандидатів наук, автор понад 200 наукових праць серед яких 30 книг, у т.ч. одноосібні: “Роль агрохімічних засобів у формуванні якості вод басейну Дніпра” (1996), "Водопостачання і водовідведення: гідроекологічні аспекти" (1999), "Гідрохімія океанів і морів" (2003). Співавтор низки карт у "Національному атласі України" (2007). Член редколегії, виданої в 2006-2008 рр. "Екологічної енциклопедії".

Голова спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій, член Національного комітету України із здійснення Міжнародної гідрологічної програми ЮНЕСКО. Член редколегій низки фахових журналів і наукових збірників. Нагороджений Почесними грамотами Київського міського Голови (2002 р.), Міносвіти і науки України (2003 р.), знаком "Почесний працівник Гідрометслужби України" (2003 р.).

Література: Географічний факультет у персоналіях. Довідник. – К.: ВГЛ "Обрії", 2008; Водоснабжение и водоотведение: Энциклопедия. – К.: Логос, 2002, Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука. – К.: Ніка-Центр, 2000.

С.С.Дубняк

148.jpg